Kweek

De verlichting bij de poppen en de mannen wordt tegelijkertijd opgevoerd. Nadat de glosters een paar weken op 14,5 lichturen per dag zitten gaan eerst de poppen in de broedkooien. Ze krijgen vrijwel direct een nestbakje en nestmateriaal. Onderin het touwnestje strooi ik wat tabakresten tegen bloedluis. De broedkooien smeer ik het ene jaar in met U2 en het andere jaar met Biosil tegen ongedierte.

Meestal na een tweetal weken, nadat de poppen in de broedkooien zijn gegaan, hebben ze de nesten klaar en liggen de eerste poppen al te broeden op eieren terwijl andere poppen op het punt staan nog het 1e ei te leggen. Uiteindelijk komt dan gespreid over een tweetal weken de 1e ronde uit qua bevruchte eieren. Ik probeer wel altijd meerdere poppen op dezelfde datum 'te zetten', zodat ik bij eventule calamiteiten eieren of jongen over kan leggen naar een andere pop of koppel.

De eieren raap ik bij alle poppen en op de 4e dag krijgen ze de eieren weer terug. De meesten hebben dan een nestje van 3 of 4 eieren. Het voordeel van eieren rapen is dat de jongen vrijwel tegelijk uit het ei komen en er dus geen jongen met achterstand in het nest liggen ten opzichte van de andere jongen.

Als er jongen uit moeten komen dan kijk ik goed naar de luchtvochtigheid, deze heb ik het liefst op zo'n 70% staan. Is deze lager dan gebruik ik een luchtbevochtiger om de luchtvochtigheid op het gewenste peil te krijgen. Aangezien ik een vroegkweker ben en de volledige winterperiode mee maak tijdens de kweek mét vaak een oostenwind wil de luchtvochtigheid nog wel eens flink schommelen!

Als de jongen zijn uitgekomen dan krijgen de poppen iedere dag vers eivoer met gekookt ei. Het gekookte ei krijgen ze tot de jongen een dag of 10 zijn, daarna krijgen ze uitsluitend eivoer. 

De jongen die een week of drie zijn haal ik uit het nest en zet ik in de babykooi die aan de tralies van de broedkooi wordt gehangen. Dit om te voorkomen dat de ouders de jongen gaan plukken! 

Als de jongen in de babykooi zitten en de pop zit alleen in de broedkooi dan krijgt ze na een week weer een nieuw nestkastje. Op het moment dat het nestje klaar is komt de man er weer bij. De jongen zijn dan een dag of 30 voordat ze weer zit te broeden en zijn dan meestal zelfstandig.

Als beide ouders in de broedkooi zitten dan krijgt de pop direct een nestkastje en vaak maakt ze dan ook weer direct een nestje. Na het 4e ei ligt ze dan weer vast te broeden en doe ik de man met de jongen in een vluchtkooi. De man voert dan de jongen nog een week en gaat daarna weer terug naar de pop.

De jonge glosters die zelfstandig zijn krijgen een zaadmengeling van postuurzaad / negerzaad / onkruidzaad / eivoer. Daarnaast krijgen ze onbeperkt de beschikking over trosgierst en krijgen ze 1x per week groente / fruit en gekookte rijst.

Ook hebben ze permanent de beschikking over een mengeling van oestergrit en maagkiezel. Als bodembedekking gebruik ik geen (zilver)-zand, maar coccidiosekorrels, daarom is dit dan ook voor de glosters zeer belangrijk. Ongeacht of de bodembedekking (zilver)-zand is of niet voor de glosters is grit / maagkiezel altijd belangrijk!

Op de subpagina's treft u de kweekverslagen aan per seizoen en foto's die tijdens de kweek zijn gemaakt.